Backloading cz. I backloadingBackloading

C.Hedegaard: W roku 2030 ma zostać zrealizowana zielona księga, co jest dużym sukcesem. Backloading jest bardzo istotną kwestią. Do przedstawicieli grup politycznych zostało rozesłane podsumowanie tego tematu. Ostatnie dane wskazują na to, iż od czasu kiedy Komisja przedstawiła swoja propozycje, nadpodaż w systemie zwiększyła się do ok. 2 mld. Emisje gazów cieplarnianych z instalacji uczestniczących w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) zmniejszyła się o 2% w ubiegłym roku, według informacji zarejestrowanych w rejestrze Unii. Kwestia skorygowanego sprawozdania, które ma być przedłożone na plenum i w Komisji w połowie czerwca powinno uzyskać większość a poprawki z Komisji ENVI będą wzbogacać sam tekst. Im szybciej uzyska się jasność w sprawie systemu backloading tym lepiej, ponieważ będzie można się wtedy skupić się na rozwiązaniach strukturalnych ram czasowych do roku 2030. Wnioski Rady były bardzo jasne w sprawie bacloadingu, wyrażono jasne intencje, co do poparcia dla dobrze funkcjonującego rynku handlu emisjami CO2. Niskoemisyjna gospodarka i Mapa Drogowa w tym obszarze dla Europy została już zdefiniowana. Należy znaleźć jak najszybciej regulamin, który pozwoli osiągnąć cele w kwestii ograniczenia gazów cieplarnianych do 2030 roku. Bardzo ważne jest, aby przeprowadzić debatę opartą na informacjach od krajów członkowskich. Po posiedzeniach szefów rządów widać jasno, że nie chodzi o pytanie czy stworzyć takie ramy, ale raczej jak je stworzyć oraz jaki jest poziom ambicji. Widać wielką potrzebę informacji zwrotnych od państw członkowskich, dzięki którym będzie można przygotować analizę oceny skutków. Parlament Europejski bardzo właściwe zasugerował, iż trzeba ograniczenia czasowe traktować, jako rozwiązania tymczasowe, należy wygenerować odpowiedni postęp, który pozwoli na bardziej stabilne i długoterminowe rozwiązanie problematyki. Harmonogram dla środków rynkowych, który wykroczy poza grudniowy termin jest jednym z ważniejszych celów. 25 mln. z budżetu unijnego na kolejne 7 lat zostanie przekazane na działania klimatyczne, co jest bardzo ważne dla Europy. Zrównoważone podejście powinno znaleźć się po to, aby zamknąć sprawę w pierwszym czytaniu; np. kwestia procedury testowania pojazdów oraz cele emisji CO2 po 2020 roku. W tych tematach Rada i Komisja powinny współpracować. Temat biopaliw jest bardzo złożony. Trzeba zagwarantować, aby biopaliwa były propozycją zrównoważoną. Należy wybrać najbardziej długoterminową propozycje np. w kwestii biopaliw pierwszej generacji oraz paliw generowanych z żywności. Należy ustalić w stosunku do nich wszystkie regulowane 2wskaźniki a jest to ogromne wyzwanie. Komisja będzie walczyła o jak najwyższe cele w sprawie biopaliw. Emisja gazów fluorowanych do roku 2020 ma zostać ograniczona o 2/3 przy minimalnym koszcie dla branży i społeczeństwa. Ważną kwestią jest też strategia adaptacji w Europie. Istnieją pewne ograniczenia w aspekcie odgórności naszej strategii i cześć kompetencji znajduje się na niższych szczeblach. Potrzeba wytycznych w sprawach transgranicznych. Komisja będzie chciała znaleźć rozwiązania dla problematyki emisji gazów cieplarnianych w kontekście branży morskiej.

R.Seieber: Potrzeba zrównoważonych, długofalowych rozwiązań w sprawie backloadingu oraz powstrzymania zmian klimatycznych. Pojawia się element niepewności zwłaszcza w kontekście inwestycji, do których może nie dojść w Europie, ponieważ Ci, którzy chcieliby inwestować nie wiedzą jak sytuacja będzie się rozwijać. Podobnie wygląda sprawa z biopaliwami. Dla branży oznacza to krok wstecz. Należy pamiętać o konkurencyjności w Europie.

L.McAvan: Kwestie backloadingu należy rozwiązać tez w oparciu o część posłów, którzy sprzeciwiają się tej opcji. Jeśli naszym celem jest wejście na rynek międzynarodowy trzeba pamiętać o tym, iż nasz system ETS ponosi porażkę.

Backloading - ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

Backloading – ograniczenie emisji gazów cieplarnianych

System Handlu Emisjami może się rozpaść, jeśli nie zareaguje się odpowiednio wcześnie. Czy nie powinno się toczyć szerszej dyskusji w kwestii biomasy.

C.Davis: Potrzeba systemu backloadingu oraz reform strukturalnych. Tracimy miejsca pracy i pojawia się coraz większa presja. Unia Europejska jest w coraz mniej korzystnej sytuacji jeśli chodzi o konkurencyjność na strefę globalną.

B.Sonik: Ma się wrażenie życia w dwóch rożnych przestrzeniach politycznych w kwestii backloadingu. W kwietniu Parlament Europejski odrzucił propozycje pani Komisarz na sesji plenarnej. Teraz propozycja p. Komisarz wraca w ekspresowym trybie. Czy nie jest to obraźliwe dla Parlamentu?