Backloading cz. II – Dyskusja backloadingJ.Hibner: Dlaczego p. Komisarz nie wycofała swojej propozycji wiedząc, że zwiększyła się nadpodaż do 2 miliardów? Dlaczego nie ma propozycji co dalej z ETS w sytuacji kiedy było mówione, iż jeśli nie przejdzie sprawa backloadingu to pojawi się nowa propozycja dla nowych rozwiązań strukturalnych. Parlament nie zgodził się sztucznie ingerować w rynek. 3Na poprzednim spotkaniu, przed kwietniem, pani Komisarz mówiła, że zmniejszenie emisji CO2 o 20% w Europie będzie już w 2018 roku, czy coś się zmieniło od czasu tego spotkania? Stanowisko Parlamentu było jednoznaczne, większość stwierdziła, że backloading jest zbyt dużą ingerencją w rynek a na dodatek nie rozwiązuje żadnego problemu. Co jeśli Parlament ponownie odrzuci propozycje? Czy p. komisarz w sprawie backloadingu ponownie wniesie propozycję pod obrady Parlamentu?

C.Klass: Jeżeli za każdym razem zmieniamy działania w rożnych w Komisji ENVI sprawach to jak mamy tłumaczyć to naszym obywatelom. Biopaliwa muszą być zrównoważone, ale jak postępować z kryteriami zrównoważenia, jeśli wprowadza się paliwa z trzecich państw. Ich produkcja też powinna podlegać kryteriom z Unii Europejskiej. Brak innowacji w kwestii badań.

C.Hedegaard: Jasnym jest, iż założenie było, aby backloading ustabilizował system, dlatego mówione było o bardziej rozbudowanych opcjach strukturalnych. W tym momencie wszystko zostało zawieszone lub opóźnione. Debata na temat bardziej strukturalnych opcji najprawdopodobniej zbiegnie się z debatą na temat roku 2030. Kraje członkowskie tez będą musiały się zdecydować w kwestii systemu cenowego oraz ustalenia celów na przyszłość Europy. Kraje członkowskie muszą zrozumieć, że nie ma kontrowersji pomiędzy inteligentnymi politykami klimatycznymi, rozwiązaniem wyzwań z bezrobociem i rozwiązaniem wyzwań z gospodarką.

Backloading - ograniczenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Backloading – ograniczenie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych

Obecnie toczy się debata w sprawie biomasy. Potrzeba optymalnych rozwiązań w sprawie kryteriów w stosunku do biomasy. Biomasa zawsze liczyła się jako „zero” w kontekście ETS. Należy zastanowić się, w jaki sposób sprężyć z całą propozycją kryteriów dla biomasy. Parlament jest jedną z 2 instytucji, które mają przedstawić opinie. Na plenum słychać było głos o kolejne głosowanie, aby temat backloadingu powrócił do Komisji ENVI. Kompromis w sprawie bacloadingu jest najlepszym rozwiązaniem. Komisja jest bardzo otwarta, jeśli okazałoby się, iż są nowe konstruktywne pomysły. Ciekawym było wysłuchanie na międzynarodowej konferencji rożnych opinii w sprawie systemu backload np. z Niemiec, iż zgadzają się z propozycjami Komisji. Znacząca większość rządów jest za backloadingiem.